Kapitel 1. Hvor finder jeg konfigurationsfilerne?

I dette afsnit vil vi beskrive, hvilke konfigurationsfiler der er relevante at kende i et Linux-system. Det er normalt at gemme konfigurationsfiler i /etc (et er meget muligt at katalog-navnet er en forkortelse af editable text configurations). Du kan have glæde af at læse de enkelte filer igennem, når du er blevet lidt erfaren i at styre Linux. Vi vil i dette afsnit give dig et overblik over de vigtigste konfigurationsfiler, så du selv kan forstå, hvad der foregår.

Konfigurationsfiler i /etc er vitale for dit Linux-system, så vær derfor forsigtig, når du retter i filerne. Vi vil foreslå, at du altid først laver en kopi af den fil, du vil ændre, dvs.


[root@linus /etc]# cp hosts hosts.orig
[root@linus /etc]# vi hosts

Hvis der så skulle gå noget galt, kan du altid fortryde og vende tilbage til den oprindelige udgave af filen med:


[root@linus /etc]# cp hosts.orig hosts

I eksemplet anvendte vi vi som editor, men du kan naturligvis selv vælge hvordan du vil redigere filerne.

1.1. /etc/passwd

Filen /etc/passwd indeholder en linje per bruger, som har login på maskinen. Brugeren "root" har også en linje her. Kun hvis man kører NIS (tidligere kendt som "yellow pages"), kan man lade ekstra brugere være styret af andre servere.

Et eksempel på en linje af adgangskodefilen, passwd, er:


tyge:x:500:501::/home/tyge:/bin/bash

Der står her, at brugeren "tyge" er bruger nummer 500 på maskinen (ikke, at der faktisk er 500). Brugeren "tyge" er med i gruppe nummer 501, hvilket er styret af /etc/group. Brugeren "tyge" har hjemmemappe i /home/tyge og starter med /bin/bash som login-shell. Det lille x betyder, at man kører med skygge-adgangskoder (eng. shadow passwords), dvs. at adgangskoder står i /etc/shadow, og denne fil kan ikke læses af andre end systemadministratoren – dvs. skygge-adgangskoder er en sikring af dine adgangskoder.

Hvis en person ikke skal have lov til at logge ind på maskinen, så kan du rette i /etc/passwd og indsætte en stjerne (dvs. *) foran den krypterede adgangskode.