1.2. Installation

Adamantix bygger på Debian, og for at installere den skal man først installere et Debian base-system (woody). Derefter "opgraderer" man til Adamantix. Som noget nyt er det nu også muligt at installere Adamantix direkte fra CD, men de advarer en del om at installations-programmet ikke er testet så meget og kan ødelægge ting. Desuden vil jeg hellere installere over net.

1.2.1. Installation af Debian basesystem

Først installeres woody uden sikkerhedsopdateringer eller pakker. Da Debians installationvejledning er meget indviklet, kommer den korte udgave her:

Download følgende floppy images: rescue.bin root.bin driver-1.bin driver-2.bin driver-3.bin driver-4.bin fra f.eks. ftp://ftp.dk.debian.org/dists/woody/main/disks-i386/current/images-1,44, og læg dem på disketter.

Boot fra rescue.bin. Tryk enter ved boot prompten. Når den spørger efter root.bin, indsættes denne og der trykkes enter. Man får mulighed for at vælge keyboard, partitionere disken med cfdisk mv.

Når man når til punktet "Install kernel and modules" beder den først om rescue.bin igen, og derefter de 4 driver-disketter, en ad gangen. Her bemærkede jeg til min glæde at Debian installationen ikke crasher fordi der er fejl på én af disketterne. Den meddeler blot sine problemer og beder om den samme diskette igen, og når man har lavet en ny diskette, trykker man enter og den fortsætter glad.

Nu kan man vælge moduler, hvis man har brug for nogle der ikke er med standard. Kontrollér at driveren til dit netkort kommer med. Hvis den ikke er på listen, er det måske fordi den er med som standard. Herefter konfigureres netværket, og man skal vælge, hvorfra man vil installere sit basesystem. Jeg valgte at installere fra ftp://ftp.dk.debian.org/debian. Derefter tilbyder den at køre Lilo. Så fjerner man disketten og rebooter systemet.

Efter første reboot stiller man tiden, og vælger root password, opretter en lokal bruger mv. Herefter begynder den at stille spørgsmål om programpakker. Hold tungen lige i munden. Til Adamantix skal vi ikke installere nogle Debian-pakker, ikke engang sikkerhedsopdateringer. Først tilbød den at fjerne pcmcia fordi det ikke findes på mit system. Det sagde jeg ja til. Så skulle jeg vælge apt metode (cd, http, ftp eller file system). Det er ligemeget for nu, hvad der vælges. Så spørger den om security upgrades, tasksel og dselect. Svar nej til dem alle. Til sidst tilbød den at konfigurere exim, det svarede jeg nej til. Nu er installationen af Debian base færdig, og man får en login-prompt.

1.2.2. Opgradering til Adamantix

Indsæt en linie á la


deb ftp://ftp.szczepanek.de/adamantix stable main contrib
i din /etc/apt/sources.list. Listen over mirrors findes på http://adamantix.org/mirrors.html

Kør nu kommandoerne


apt-get update
apt-get install libncurses5
apt-get dist-upgrade
Den klager lidt over at pakkerne ikke er valid Debian-pakker. Dette kan iflg. Adamantix websiden klares ved at installere pakkerne debsig-verify og debsigs-adamantix.

Vi er ikke færdige med at installere Adamantix, før vi også har fået en ny kerne.


apt-get install kernel-image-2.4.22-1-386
Der var ikke nogen 2.4.23 images. Jeg ved ikke om "do_brk()" fejlen fra 1. december findes i Adamantix kerner og om rettelsen i så fald er back-ported. Der er kerner med -soft og -sec endelser. Lad dem være, medmindre du skal bruge RSBAC.

Apt-get advarer om at det er en initrd kerne, det betyder at man skal indsætte flg. linie i sin /etc/lilo.conf:

initrd=/initrd.img
og derefter køre
/sbin/lilo


Reboot systemet, og du kører Adamantix!