1.5. Killer-feature

Adamantix' killer feature er sikkerhed. Der er helt klart nogle rigtige tanker i det, man har gjort. Kerne-patchen PaX (http://pageexec.virtualave.net/) forhindrer stack overflows i kernen ved at skille kode og data ad og allokere stacken et tilfældigt sted hvergang. RSBAC giver mulighed for at kontrollere privilegier meget nøjagtigt.

Desværre er det meget svært for "menigmand" at vurdere, hvor sikkert det er at køre Adamantix nu, da der tilsyneladende ikke kommer sikkerhedsopdateringer. Om disse anses for unødvendige, eller man blot ikke kan overkomme at lave dem pt., vides ikke. Der står ikke noget på deres webside om sikkerhedsopdateringer.