Kapitel 7. Linux From Scratch

7.1. Hvad er Linux From Scratch?

Linux From Scratch (LFS) er ikke en egentlig Linux-distribution, men derimod en omfattende bog der beskriver hvordan man bygger et Linux-system fra bunden. Den nyeste version af bogen er version 5.0 fra starten af november 2003 som er på ikke mindre end 289 sider.

At bygge et Linux-system fra bunden er et ret omfattende proces som det vil føre alt for vidt at gennemgå her. Derfor vil dette mere have karakter af en anmeldelse af LFS-bogen end af af en beskrivelse af hvordan man bygger og bruger et LFS-system.