15.2. Installation

Beskrivelsen af netværksinstallation (ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/8.2/README.FTP) er meget kort, og den procedure der beskrives der virker ikke helt, så her kommer en beskrivelse af hvordan man gør.

Hent følgende floppy images: bootdisk, modules1 samt modules3, fra ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/8.2/boot/ eller et af de mange mirrors (se http://www.suse.com/us/private/download/ftp/int_mirrors.html). Eller hent boot.iso, hvis du foretrækker at starte fra CDROM. Notér samtidig ip-adressen samt stien til SuSE installationskataloget på det mirror du vil installere fra.

Boot fra "bootdisk". Efter lidt tid kommer der en menu frem.

Hvis skærmkortet tillader det vil starten ske i et grafisk skærmbillede med en bjælke der markerer forløbet. Et tryk på F2 skifter over til den kendte tekst, der ruller ned over skærmen under boot. Denne opstart kan ændres i Yast, ligesom du her kan bestemme om du overhovedet vil køre grafisk autoomatisk ved start. Yast findes også i en tekstbaseret udgave, som man i så fald kan arbejde med. Den er dog ikke så omfattende som den grafiske (Yast2).

Metode 1: Vælg "Installation" med piletasterne. Tryk tabulator for at komme ned i feltet "Boot options". Man skal være hurtig for at nå det - start evt. med at trykke tabulator, så stopper "nedtællingen". I "Boot options" feltet tastes:


install=ftp://ipadresse/directory
hvor ipadresse er adressen på den ftp server du skrev ned før, og directory er stien. F.eks. bliver ftp://ftp.uni-bremen.de/pub/mirrors/suse/current/ til

install=ftp://134.102.228.70/pub/mirrors/suse/current/
Bemærk at det skal være ip adresser, DNS virker tilsyneladende ikke under installationen.

Metode 2: Vælg "Installation" i den menu der kommer frem. Efter valg af sprog og keyboard får du nu en menu, der ser ca. sådan ud:


Settings
System information
Kernel modules
Start installation/system
Exit/reboot
Power off
Her vælges "Kernel modules", og derefter "Load network modules". Nu beder systemet om modules3 disketten, som indsættes.

Man kommer tilbage i den viste menu, og skal denne gang vælge "Start installation/system". Her får man mulighed for at vælge "Network" som installationsmedie. Jeg valgte ftp som protokol. Nu skal man indtaste ip-adressen på ftp-serveren, og derefter stien til den SuSE man vil installere, som i metode 1. En liste over mirrors findes på http://www.suse.com/us/private/download/ftp/int_mirrors.html

Hvis man indtastede ftp stien fra begyndelsen spørger den selv om modules3 disketten. Installationen forløber nu ret nemt. Ved partitionering var jeg nødt til at vælge expert mode for at undgå at den overskrev den Red Hat, der lå på systemets primære harddisk, det kunne den måske godt selv have tilbudt.

Husk at fjerne modules3 disken fra floppy-drevet, inden installationen er færdig og maskinen genstarter. Efter genstart bliver man spurgt om nogle få konfigurations-ting, såsom root password og netværkskonfiguration. Den tilbyder at teste ens internet-forbindelse, og downloade de nyeste sikkerhedsopdateringer. Nu har den selv en mirror-liste, hvor man kan vælge hvilket mirror man vil hente dem fra.

SuSE finder selv skærmkort, printer, lydkort, evt. tv-kort, og konfigurerer X. Der vil sikkert være maskiner hvor dette fejler, men det gik helt af sig selv på min. Herefter bliver man tilbudt at logge ind, uden yderligere genstart af maskinen.