16.3. Brugen af Xandros

Når man efter installation starter Xandros får man en meget enkel og pæn opstartsmenu, hvor man vælger "Xandros Desktop", og herefter startes et grafisk login-program, hvor de enkelte brugere på maskinen kan logge ind i med hver sit hjemmekatalog. Xandros 1.0 anvender KDE 2.2 som grafisk brugergrænseflade, og dermed er den version ikke på forkant med den grafiske brugergrænseflade. [1]

Hvis man logger ind som systemadministratoren "root" har man adgang til "Xandros Network", hvorfra kan med enkle klik kan hente opdateringer og ekstra programmer. Der er ingen brug for tekstkommandoer.

Figur 16-1. Xandros Network

Xandros har flere store fordele. En af dem er at Xandros har deres egen fil-håndteringsprogram, som genkender USB-enheder der skifter "on the fly". Man kan sidde og sætte en USB-nøglering ind og tage den ud og følge at enheden bliver tilgængelig hhv. forsvinder. Ikke noget med "mount"-kommandoer eller lignende.

Figur 16-2. Xandros kommer med et fil-håndteringsprogram

Slutbemærkning:

[1]

I December 2003 kom så opfølgningen Xandros 2, men denne er desværre ikke genstand for denne test. På http://www.xandros.com findes mere info om Xandros generelt og den nye version 2.