Linux - Friheden til at skrive dokumentation

Version 2.7 - 25/01-2004

Peter Toft

Henrik Grove

Kristian Sørensen

Michael Rasmussen


Indholdsfortegnelse
Forord
1. Linux-bøgerne
2. Ophavsret
3. Om forfatterne og bogens historie
4. Vi siger tak for hjælpen
5. Typografi
1. HTML
1.1. Basal HTML
1.1.1. Henvisninger i HTML
1.1.2. Afsnit og tvungne linjeskift
1.1.3. Billeder
1.1.4. Lister
1.1.5. Tabeller i HTML
1.2. Validering af hjemmesider
1.3. HTML-reference
1.3.1. Strukturelle elementer
1.3.2. Overskrifter
1.3.3. Afsnit
1.3.4. Henvisninger
1.3.5. Lister
1.3.6. Formattering
1.3.7. Andre HTML-elementer
1.3.8. Billeder i HTML
1.3.9. Tabeller i HTML
2. DocBook
2.1. Installation af Docbook værktøjer
2.2. Igang med Docbook
2.2.1. Tekstblokke - para
2.2.2. Vise kildetekst og skærmbilleder - programlisting og screen
2.2.3. Tabeller, figurer, kommentarer og lister
2.2.4. Opdeling af dokument
2.2.5. Specialtegn
2.3. Oversætte SGML til andre formater
2.3.1. Fejl i SGML-teksten
2.3.2. "Alle" de grimme detaljer
2.4. De forskellige dele af docbook-systemet
2.4.1. Hvad docbook består af
2.4.2. Pakke-forklaringer
2.5. Epilog
3. DocBook i XML : Ett konkret exempel
3.1. Verktyg
3.1.1. Installation av verktyg
3.2. Skaffa fram rådatat
3.3. Transformera till DocBook
3.4. Skapa ett HTML-dokument
3.5. Skapa ett uppdelat HTML-dokument
3.6. Skapa ett PDF-dokument
3.7. Parametrar
3.8. XML - SGML
3.9. Komplett Makefile
3.10. Problem/Fördelar/Nackdelar
4. LaTeX
4.1. Indledning om LaTeX
4.2. Opbygning af et LaTeX-dokument
4.3. Basale kommandoer
4.4. Formatering
4.5. Omgivelser
4.6. Henvisninger m.m.
4.7. Billeder
4.7.1. Xfig
4.7.2. MetaPost
4.8. Tabeller
4.9. Diverse
4.9.1. Præambler
4.10. Afsluttende bemærkninger
5. DocBook med WYSIWYG
5.1. OpenOffice1.1
5.1.1. Installation af openOffice 1.1
5.1.2. Fremstilling af DocBook filer
A. Tags anvendt i denne bog
B. Versionshistorie for bogen
Stikordsregister