3.5. Skapa ett uppdelat HTML-dokument

För att skapa en HTML-struktur uppdelad per section behöver vi bara fylla på make-filen igen. Vi lägger till följande:


all: docbook_tables.xml html_one html
html: $(SRC)
  java -jar $(SAXON) datamodel.xml $(DB)/html/chunk.xsl \
    $(OPTIONS)
  cp *.html $(TARGET)/html
  rm -f *.html
  touch html
  
Genom att använda $(DB)/html/chunk.xsl som XSL-startpunkt får vi ett annat resultat.