Kapitel 7. BibTex - hold styr på dine litteraturhenvinger

Du kender problemet: Du er ved af færdiggøre en rapport, en artikel eller et essay - og skal have styr på litteraturlisten og kildehenvingerne: Har jeg nu all litteraturen med? Er henvisningerne korrekte? Hvornår er det nu, bogen er udgivet? Og hvad med notationsformen? Skriver vi "Bijker 1996, side 6', 'Bijker 1996, p. 6' - eller måske 'Bijker1996:6'? Den slags kan være enorm tidskrævende og frusterende, og risikoen for fejl er høj. Er du i en gruppe er fejl næsten uundgåenlige.

BibTex er et program til at holde styr på alle dine litteraturhenvisninger, og er et virkelig godt redskab til at hjælpe dig med at holde fokus på indeholder og lade maskinen gøre det grove arbejde. I lighed med LyX kræver en lille smule tid at sætte sig ind i, men du vil hurtigt takke dig selv, når du opdager at du sparer tid og undgår en masse irriterende fejl. Hvis du kender programmet 'Endnote til Windows og MacOS har du en fornemmelse af, hvad BibTex er. Eller følger her en forklaring.

Kort fortalt fungerer BibTex ved, at du een gang for alle indtaster din litteratur i computeren. Herefter sørger maskinen for at generere din litteraturliste og dine kildehenvinger i teksten (fodnoterne) på en konsistent måde.

Det første der skal ske er, at du indtaster din litteratur i computeren. Vi skal oprette en lille bibliografi-database, en såkaldt 'bib-fil'. En måde at gøre det på er med programmer 'Pybliographer':

Figur 7-1. Pybliographic starter op

7.1. Kogebog

1) Tryk 'add'. 2) Vælg hvilken type kilde der er tale om (artikel, bog etc). 3) Udfylde felterne med oplysninger om forfatternavn, udgivelsesår etc.

Figur 7-2. Pybliographic - indtastning af oplysninger om en bog