Kapitel 3. KDE - skrivebordet

KDE står for "Kool Desktop Environment", og er et meget udbredt grafisk skrivebords-miljø til Linux. Det minder en del om det, du allerede kender fra Windows og Mac: Et skrivebord med nogle ikoner til programmer og dokumenter, en start-menu som du kan starte programmer fra. Foruden at være et skrivebordsmiljø, definerer KDE nogle retlingslinjer for, hvordan et KDE-program bør se ud og opføre sig, hvilket betyder at programmerne minder om hinanden og derved bliver letter at gå til.

KDE bruges bl.a. i... case.

I det følgende gennemgår vi kort skrivebordets opbygning og hvad du kan med det. Herefter går vi videre med nogle meget nyttige programmer.

3.1. Konqueror - webbrowser og meget mere

Figur 3-1. Webbrowseren Konqueror viser RUC's startside