6.2. Vores første LyX-dokument - en artikel

Hvordan fungerer LyX så? Jo, lod os prøve med et simpelt eksempel, hvor vi fremstiller en lille artikel. Start med at oprette et nyt dokument med menupunktet "file" -> "new".

Vi fortæller nu LyX, at vi vil skrive en artikel. Det gør du i menupunktet "layout" -> "document". Der fremkommer en dialogboks, hvor du kan vælge mellem en række forskellige dokumenttyper. Dit valg her har indflydelse på, hvordan dokumentet kommer til at se ud. De mest almindelige dokumenttyper er rapport og artikel, men det er også muligt at lave slides (præsentationsgrafik), bøger og breve m.v. Vi er i gang med at skrive en artikel, så du vælger "article" fra menuen og afslutter med at trykke på knappen "apply" og derefter "close".

Vi er nu tilbage i dokumentvinduet i LyX. Vi begynder nu at skrive teksten til vores artikel. Lad i første omgang være med at tænke på layout. Først skriver vi en overskrift efterfulgt af [return]. Derefter vores navn efterfulgt af ]return]. Til sidst skriver vi et lille abstract, som man tit gør i videnskabelige artikler for at gøre det lettere for læseren at finde ud af, om artiklen er relevant.

Figur 6-2. LyX med den rå tekst

Vi kunne vælge at skrive videre på selve brødteksten med stopper for en kort bemærkning for at arbejde med layout. Vi vil gerne markere hvad der er hvad i teksten. Start med at placere markøren på overskriften ("LyX - dokumentbehandling på den gode måde"). Tryk derefter på typografi-vælgeren og vælg "title". LyX ved nu at det er en overskrift, og reagerer ved at formattere overskriften så den bliver større end den øvrigt tekst.

Placer nu curseren på dit navn og vælg "author" fra typografi-menuen. LyX centrerer navnet.

Figur 6-3. LyX med vores artikel, hvor titel og forfatter er tildelt passende typografier.

Til sidst placerer du markøren på resumeet og vælger "abstract" fra typografi-vælgeren. LyX formatterer teksten og indsætter selv ordet "abstract" med en fed centrere skrift over teksten.

Figur 6-4. LyX med vores artikel, hvor titel, forfatter og resume er tildelt passende typografier.

Undervejs i arbejdet kan du hele tiden følge med i, hvordan teksten kommer til at se ud på tryk. Dog er det du ser i LyX ikke 100 pct. hvad der kommer ud på papir. Hvis du er nysgerrig finder du en slags "vis udskrift"-funktion i menuen "view" -> "CVI". Funktionen har en genvejstast: Hold control-tasten nede mens du trykker på "d". Funktionen kalder et program der hedder "xdvi", som åbner og viser det foreløbige resultat. Når du er færdig med at kigge, kan du lukke xDVI igen ved at trykke på "quit".

Figur 6-5. xDVI viser hvordan artiklen helt præcist kommer til at se ud, når du skriver den ud på papir eller genererer en PDF-fil

Du kan nu skrive videre på artiklen. Fremgangsmåden er den samme. Brødtekst hedder "standard", og inddelingerne hedder "section", "subsection" og "subsub-section". Lad os prøve engang.

Figur 6-6. LyX med de mest almindelige typografier til artikler.

Prøv til sidst at aktivere xDVI (hold control nede og tryk D, eller vælg det fra menueen "View"). Bemærk forskellen på, hvad du ser på skærmen i LyX, og hvad xDVI viser. Hvorfor der er denne forskel bliver tydeligt, når vi arbejder med fodnoter og andre elementer. Det komme vi tilbage til om lidt, når vi opbygger en rapport.

Figur 6-7. Igen viser xDVI hvordan artiklen helt præcist kommer til at se ud på papir eller som PDF.