6.3. Rapport-skrivning i LyX

Her gennemgår vi trin for trin hvordan LyX kommer til sin ret når vi skrivever en rapport. I dette eksempel kommer vi omkring de mere avancerede funktioner af LyX, som foruden indholdsfortegnelse og fodnoter omfatter stikordregister, litteraturreferencer med automatisk oprettelse af litteraturliste, krydsreferencer der selv holder styr på placering af figurer og tabeller og en del andet.

6.3.1. Titel og forfatter

Som ved artiklen.

6.3.2. Kapitel-inddelinger og overskrifter

Bemærk at LyX selv skriver "Kapitel 1", "Kapitel 2" etc.

6.3.3. Naviger i rapporten

LyX har en meget smart måde at navigere i dokumentet på, hvilket især er en stor lettelse i store dokumenter så som rapporter. Frem for at "spole" rundt i dokumentet med piletasterne eller musen, har LyX en didikeret menu til formålet. Den hedder meget sigende "navigate", og når du trykker på den viser den rapportens opbygning i en hierkisk præsentation. Det gør det meget hurtigt at få et overblik over kapitlerne i rapporten og gør det muligt at navigere meget hurtigt. Prøv selv.

Figur 6-8. LyX' navigations-menu

6.3.4. Indholdsfortegnelse

Når du har fortalt LyX, hvilke overskrifter der findes i din rapport kan du få LyX til selv at generere en indholdsfortegnelse. Det gør du ved at ...

Figur 6-9. Feltet som viser at her indsætter LyX en indholdsfortegnelse

6.3.5. Fodnoter

LyX håndterer fodnoter på en lidt anderledes måde, end du måske er vant til fra MS-Word og andre almindelige tekstbehandlingsprogrammer. Fodnoterne er synlige i samme skærmbillede som brødteksten, hvilket er rart så man slipper for at skulle hoppe frem og tilbage i teksten for at se, hvilken brødtekst der hænger sammmen med fodnoten og hvad der står i den.

Når man kommer fra en almindelige tekstbehandler kan det umiddelbart virke underligt, men det viser sig hurtigt at være meget behageligt. Fodnoterne står altid i rette kontekst.

Figur 6-10. Fodnoterne optræder altid i rette kontekst

Hvis du har brug for at læse teksten uden fodnoter, fordi du synes de forstyrrer din læsning, kan du folde dem ind og ud.

Figur 6-11. Fodnoten når den er "foldet ind". Fodnote-feltet er stadig synligt, men teksten i fodnoten er skjult. Du kan folde ind og ud ved at trykke på "foot"-feltet

6.3.6. Citat

Man bruger ofte citat i rapporter. Derfor har LyX også en funktion til netop dette formål. Til almindelige citater skal du bruge "quote" og til længere citater som strækker sig over mere end eet afsnit, skal du bruge "quotation". Begge formatterer teksten ved at rykke den ind så man kan se, at der er tale om et citat.

Figur 6-12. Sådan tager citater sig ud i LyX

6.3.7. Krydshenvisninger

Krydshenvisninger gør det letteren for din læser. Hvis du eksempelvis præsenterer en figur og senere i rapporten refererer til den i et ressonement er det god skik at skrive hvilken side figuren optræder på. Gør man ikke det, skal læseen til at bladre tilbage og forsøge at huske hvor figuren er.

Det er et stort arbejde selv at bevare overblikket over sine figurer, for i takt med at du skriver mere tekst, forskydes sidenumrene måske, og vi har vi balleden.

LyX klarer dette på elegant vis....

6.3.8. Stikordsregister

At lave et stikordsregister er ganske let. Du skal blot udpege de ord for LyX som du vil have i registret, og derefter indsætte et "register-mark" hvor du vil have registret, så klarer LyX resten.

6.3.9. Ordforklaring

Ind i mellem kan det være relevant at lave en ordforklaring bag i rapporten. Det gør du ved at bruge typografien "list".

Figur 6-13. Ordforklaring med typografien "list"