Kapitel 6. LyX - professionel dokumenthåndtering

LyX er anderledes end Word og OpenOffice Writer. LyX ligner ikke MS-Word, LyX er ikke velegnet til at skrive festsange eller layoute forsider i - men LyX er det perfekte værktøj til at skrive rapporter, essays og artikler i. Med LyX fokuserer du på indholdet, og lader computeren tage sig af layout, litteraturlister og alt det andet kedelige, som maskiner er gode til.

LyX bygger på en 'motor' til layout der heder hedder 'LaTex'. Du kender den måske ikke af navn, men kender det karakteristiske layout når du ser det. Det bruges til rigtig mange bøger og videnskabelige tidsskifter, som du med stor sandsynlighed har stiftet bekendskab med på studiet.

6.1. LyX opbygning

Figur 6-1. Lyx.

Lyx åbner med en simpel brugerflade, hvor det overflødige skåret væk. Der er ikke en masse legetøj (eller nogen over-hjælpsom papirclips) til at forstyrre dig. I stedet går LyX lige til sagen.

Start med at oprette et nyt dokument: "File" -> "New Document".

Prøv nu at trykke på mellemrumstasten og herefter nogle gange på enter. Sker der noget? Nej, vel. Og hvorfor? Fordi med LyX skal du kun fokusere op indholdet (teksten), og overlade layoutet til computeren. Det betyder at du ikke skal foretage manuelle indrykninger eller umotiverede linjeskift. Lad os se, hvad man så gør...

I det følgende gennemgår vi to eksempler. Først et simpelt, hvor vi fremstiller en artikel. Derefter en rapport, komplet med stikorordregister, kildehenvinsinger og litteraturliste.