Kapitel 10. Nyttige kilder på internettet

Internettet rummer en masse informationer, som man som studerende kan have stor glæde af. Her følger samling af nyttige webressourcer som releterer sig til uddannelse og forskning.

Akademisk Opgavebank er et non-profit projekt, der har til formål at fremme vidensdeling blandt studerende på videregående uddannelser. Her kan du finde universitetsrapporter fra landets universiteter i pdf-format til fri afbenyttelse. Det hander sekvfølgelig ikke om snyd eller om at skive af. Akademisk Opgavebank er især nyttighvis du skal danne dig overblik over "hvoredan man skriver enuniversitetsrapport" på en given studieretning, eller er ved at starte projekt op og skal danne dig overblik over en teoretiker, en metode eller andet. Akademisk Opgavebank er derfor for alle landets studerende, hvad RUCs bibliotek har været det for RUC'ere - bare meget bedre. Til forskel fra hvad der i øvrigt har været af lignende initiativer er Akademisk Opgavebank drevet som non-profit forening af studerende for studerende.

Figur 10-1. Akademisk Opgavebank, som netop er blevet lanceret i ny udgave.

Studiemetro er en hjælp for studerende til at klare studie og til at skrue en projektrapport sammen. Her er vejledninger om at lette skriveprocessen, oplysninger om formalia ift. projektrapporter og fif til hvordan man kommer videre, hvis man er gået i stå. Studiemetro er udgiver af "IT Vest", som er en et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Figur 10-2. Studiemetro fra IT-Vest.

"Kunsten at studere" er en bog om studieteknik, alså om stuidevaner, planlægning, læse-og skriveprocesser, gruppearbejde og meget andet. Bogen er skrevet af Thomas Harboe & Jakob Ravn, og udgivet af Ingeniøren Bøger. Den rykte udgave koster omkring 100 kr., men du kan gratis hente en elektronisk udgave i PDF-format.