Kapitel 4. Skriv rapporter og andre avancerede dokumenter

4.1. Open Office vs. Lyx

I bogen her er der foretaget en masse fravalg. Ideen er et at give læseren nogle konkrete anvisninger på, hvilke programmer der kan klare en given opgave. Alligvel er der eet sted, hvor der kommer bud på to indbyrdes meget forskellige værktøjer til at skrive tekster i.

Det første er OpenOffice.org, der lægger sig meget tæt op af MS-Office. Kender du MS-Office vil du hurtigt følge dig hjemme i OpenOffice.org, fordi ligner hinanden og opfører sig nogenlunde ens. Pakken indeholder programmer til tekstbehandling (Writer), regneark (Calc), præsentationsgrafik (Impress), tegneprogram m.m. Med OpenOffice.org kan du skrive og layoute alt fra festsange til avancerede rapporter. Hertil kommer de andre dele af office-pakken til regnskab, tegninger og præsentationsgrafik. OpenOffice er en "alt i en"'er der er i konstant udvikling med en stor brugerskare.

Alternativet er dokumentabehandleren LyX, som har en noget anderledes tilgang til at skrive. LyX er hverken velegnet til festsange eller løbesedler, og LyX kan ikke bruges til at tegne eller oprette regneark i. Tilgengæl der LyX suverænt til at skrive videnskabelige artikler og rapporter med. Dets store styrke ligger dels i, at man får et grafisk meget flot resultat uden at skulle tænke i layout; dels at det er fantastisk godt til at holde styr på store rapporter med krydshenvisninger, fodnoter, litteraturhenvisninger, stikordregister m.v. For RUC'er og andre der lever store del af deres studieliv i en tekstbehandler og har brug for et virkelig godt værtøj til at skrive projekt på, er LyX bestemt værd at kigge nærmere på. Det kræver lidt tilvænning - men det er det hele værd.