Symboler

$, $variable, export og env
$DISPLAY, $variable, export og env
$HOME, $variable, export og env
$PATH, $variable, export og env
$SHELL, $variable, export og env
&&, Kør flere programmer efter hinanden
&, At køre programmer i baggrunden
( ), Start en sub-shell på kommandolinjen
*
jokertegn, Jokertegnene
-, Specialtegn
.emacs fil, Emacs
.emacs, Emacs
.htaccess, Adgangskode til websider
/dev, Hvad er /dev
/dev/null
redde, Oprette enheder
/etc/, Kort information om filsystemet i Linux
/etc/aliases, /etc/aliases
/etc/conf.modules, /etc/conf.modules
/etc/crontab, /etc/crontab
/etc/exports, /etc/exports
/etc/fstab, Montering af filsystemer, Læse DOS/Windows-diskdrev
/etc/fstab, /etc/fstab
/etc/group, /etc/group
/etc/gshadow, /etc/gshadow
/etc/hosts, /etc/hosts
/etc/hosts.allow, Adgang til din maskine
/etc/hosts.deny, Adgang til din maskine
/etc/inetd.conf, /etc/inetd.conf
/etc/inittab, Hvad er et "runlevel"?
/etc/issue, /etc/issue.net og /etc/issue
/etc/issue.net, /etc/issue.net og /etc/issue
/etc/named.conf, /etc/named.conf
/etc/passwd, /etc/passwd
/etc/postfix/main.cf, Modtage e-mail for flere domæner samtidigt
/etc/postfix/virtual, Modtage e-mail for flere domæner samtidigt
/etc/printcap, /etc/printcap
/etc/rc.d, Hvad er et "runlevel"?
/etc/rc.d/, /etc/rc.d/
/etc/rc.d/init.d/ypbind start, NIS – deling af adgangskodefiler mellem Unix-maskiner
/etc/rc.d/init.d/ypserv start, start af NIS-server, NIS – deling af adgangskodefiler mellem Unix-maskiner
/etc/resolv.conf, /etc/resolv.conf
/etc/securetty, /etc/securetty
/etc/sendmail.cf, /etc/sendmail.cf
/etc/services, Netværksprotokoller og porte
/etc/shadow, /etc/shadow
/etc/sysconfig, /etc/sysconfig/
/etc/sysconfig/clock, /etc/sysconfig/clock
/etc/sysconfig/syslog, syslog remote
/etc/syslog.conf, syslog remote
/etc/X11/XF86Config, /etc/X11/XF86Config - /etc/XF86Config
/etc/XF86Config, /etc/X11/XF86Config - /etc/XF86Config
/etc/xinetd.d, Inetd
/etc/xinetd.d/, Epilog
/home/, Kort information om filsystemet i Linux
/lib/, Kort information om filsystemet i Linux
/mnt/, Kort information om filsystemet i Linux
/proc, proc-filsystemet
Problem med afmontering af filsystem, Afmontering af filsystem via /proc
/sbin/chkconfig, Start named
/sbin/chkconfig, undersøger og indsætter nye funktioner i et runlevel, Start DHCP-serveren
/sbin/fuser, Hvilke filer har programmet åbne?
/sbin/hdparm, Harddisk-tuning
/sbin/ifconfig eth0, undersøger IP-adresse m.v. for /dev/eth0, Konfigurér en server med DHCP
/sbin/lsof, Hvilke filer har programmet åbne?
/sbin/quotacheck -a -m , Kontrol af diskforbrug med quota
/sbin/quotaon -uv , Kontrol af diskforbrug med quota
/usr/lib/yp/ypinit -m, NIS – deling af adgangskodefiler mellem Unix-maskiner
/var/log/mail/info, /var/log/mail/info
/var/log/maillog, /var/log/maillog
/var/log/messages, /var/log/messages
/var/log/messages, /var/log/messages
/var/log/secure, /var/log/secure
192.168.0.0, Private IP-adresser
255.255.255.0
subnet-maske, Subnet-maske
2D-grafik, Grafik (2D og 3D)
3D modellering
med Blender, Blender
3D-grafik i Java
OpenGL, Installation af Java3D
3D-grafik, Grafik (2D og 3D)
9wm, 9wm
;, Kør flere programmer efter hinanden
<!-- kommentar -->, Kommentarer
<( ), Proces substituering
<, Omdirigering
<, Igang med Docbook
<br>
DocBook, Tekstblokke - para
>, Omdirigering, Kør flere programmer efter hinanden
>, Igang med Docbook
>>, Omdirigering
?, Jokertegnene
jokertegn, Jokertegnene
^z, At køre programmer i baggrunden
LaTeX , LaTeX
Basale kommandoer , Basale kommandoer
Billeder og grafik , Billeder
Dags dato , Diverse
Eksempelpræambler , Præambler
Formatering af tekst , Formatering
Gåseøjne , Diverse
Henvisninger , Henvisninger m.m.
Kommentarer , Diverse
Navn, udtale og logo , Indledning om LaTeX
Omgivelser , Omgivelser
Opbygning af et dokument , Opbygning af et LaTeX-dokument
Tabeller , Tabeller
Vandrette streger , Diverse
Tankestreger
i LaTeX , Diverse
|, Kanaler
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret
ÅDL, Ophavsret