Z

Zaurus, Linux på andre platforme
zinf, Ogg Vorbis eller MP3 afspilning med Zinf
zip , Pakker af data
Zone
DNS, DNS-zoner
eksempel, /var/named/root.cache
intranet, /var/named/intranet
Zope, Zope
Zsh
imperativ programmering, Imperativ programmering
zsh, Kommandofortolkerne, Oversigt over de vigtigste Unix-kommandoer