Linux - Friheden til at vælge OpenOffice.org

Version 1.0 - 25/01-2004

Henrik Just

Rolf Larsen


Indholdsfortegnelse
Forord
1. Forord
2. Linux-bøgerne
3. Ophavsret
4. Om forfatterne og bogens historie
5. Vi siger tak for hjælpen
6. Typografi
1. OpenSource, OpenOffice og tekstbehandling.
1.1. Tekstbehandling
2. Generelt om tekstbehandling
2.1. Hvad er tekstbehandling? Ikke en skrivemaskine!
2.2. Om effektiv brug af tekstbehandling
2.3. Begreber i tekstbehandling
2.3.1. Tegn, afsnit og sider
2.3.2. Hård og blød formatering
2.3.3. Felter
2.3.4. Fodnoter og slutnoter
2.3.5. Punktopstilling, spalter, tabeller
2.3.6. Grafik og rammer
3. OpenOffice brugerfladen
3.1. Elementer på skærmbilledet
3.1.1. Menuerne
3.1.2. Ikonlinjerne
3.1.3. Linealen
3.1.4. Statuslinjen
3.2. Visning af tekstdokumenter
3.2.1. Målestok
3.3. Generelt om betjening af OpenOffice
4. Dokumenter og filer
4.1. Starte et nyt dokument
4.2. Gemme et dokument
4.3. Åbne et eksisterende dokument
4.4. Import/eksport
5. Udskrivning
5.1. Start udskrivning
5.2. Vis udskrift
6. Redigering
6.1. Indtaste tekst og specialtegn
6.2. Blokmarkering
6.3. Slette tekst
6.4. Navigere i teksten
6.5. Windows klippebordet
6.6. Flytte og kopiere med træk og slip
6.7. Flytte afsnit
6.8. Fortrydfunktionen
6.9. Søg og erstat
6.10. Statistik/ordoptælling
7. Tegn og skrifttyper
7.1. Teori: Tegn og skrifttyper
7.2. Tegnformatering med objektlinjen og tastaturet
7.2.1. Øvrige muligheder
7.3. Tegnformatering med objektlinjen og tastaturet
7.3.1. Eksempel: Fed skrift når teksten er skrevet
7.3.2. Eksempel: Fed skrift mens teksten skrives
7.3.3. Øvrige muligheder
7.4. Tegnformatering generelt
8. Afsnit
8.1. Teori: Afsnit
8.2. Afsnitsformatering med objektlinjen og tastaturet
8.2.1. Eksempel: Centreret afsnit
8.2.2. Øvrige muligheder
8.3. Afsnitsformatering med objektlinjen og tastaturet
8.3.1. Eksempel: Centreret afsnit
8.3.2. Øvrige muligheder
8.4. Afsnitsformatering generelt
8.5. Tabulatorstop
9. Typografier/Stylisten
9.1. Teori: Hård og blød formatering; typografier
9.2. Indbyggede afsnitstypografier og tegntypografier
9.3. Stylisten
9.4. Anvende en afsnitstypografi
9.5. Anvende en tegntypografi
9.6. Ændre en typografi
9.7. Oprette en ny typografi
9.8. Slette en typografi
9.9. Formatér automatisk mens du skriver
9.10. Importere typografier
10. Overskrifter og indholdsfortegnelse
10.1. Teori: Kapitelnummerering
10.2. Oprette kapitelnummerering
10.3. Indholdsfortegnelse
11. Sideformatering
11.1. Teori: Sider
11.2. Indstilling af sideformatering
11.2.1. Sidens dimensioner
11.2.2. Spalter
11.2.3. Sidehoved og sidefod
11.3. Sidetypografier
11.3.1. Eksempel: Særlig typografi på første side.
11.3.2. Eksempel: Enkelt liggende side (tværformat)
11.3.3. Generelt
12. Felter
12.1. Sidetal
12.2. Simple felttyper
12.3. Krydshenvisninger
12.4. Krydshenvisninger til tabeller og figurer
13. Fodnoter og slutnoter
13.1. Indsætte en fodnote/slutnote
13.2. Navigere mellem teksten og fodnoten/slutnoten
14. Punktopstilling/Nummerering
14.1. Simpel punktopstilling
14.2. Formatering af punktopstilling
14.3. Nummereringstypografier
15. Spalter/kolonner
15.1. Oprette spalter
15.2. Ændre spalteindstillinger
15.3. Ophæve et område med spalter
16. Tabeller
16.1. Oprette en tabel
16.2. Manipulation med en tabel
16.2.1. Rækker og kolonner
16.2.2. Cellestørrelse
16.2.3. Celler
16.2.4. Slet tabel
16.3. Formatering af tabel
16.4. Tilføj billedtekst til tabel
17. Grafik/billeder (rammer)
17.1. Teori: Grafik/billeder og rammer
17.1.1. Ombrydning
17.1.2. Forankring
17.1.3. Relativ placering
17.2. Indsætte grafik fra en fil
17.3. Indsætte grafik fra windows klippebordet
17.4. Skifte mellem grafik og tekst
17.5. Formatering af grafik med mus og objektlinje
17.5.1. Skalering af billedet
17.5.2. Placering af billedet
17.5.3. Ombrydning
17.5.4. Forankring
17.6. Formatering af grafik generelt
17.7. Rammetypografier
17.8. Tilføj billedtekst til grafik
18. Tekstrammer
18.1. Indsætte en tekstramme
18.2. Bruge en tekstramme
19. Sprogværktøjer
19.1. Sådan vælges et sprog
19.2. Stavekontrol
19.3. Synonymordbog
19.4. Orddeling
20. Navigatoren
20.1. Navigation
21. Noter
21.1. Indsæt noter
22. Oversigter
22.1. Genvejstaster i OO 1.0.1 Writer
A. Revisionshistorie for bogen
Stikordsregister