8.4. Afsnitsformatering generelt

Du får adgang til alle formateringsmulighederne ved at vælge Formater/Afsnit. Der fremkommer en dialogboks med otte faneblade:

Figur 8-22. Afsnitsformat dialog

På fanebladet Indrykning og mellemrum vælges alle afstande, mens du kan vælge justeringen på fanebladet Justering.

Du kan også finde mange af formateringsmulighederne i kontekstmenuen (højreklik).