6.2. Blokmarkering

Blokmarkering bruges hvis du vil gøre noget bestemt ved et stykke tekst, f.eks. slette det, flytte det, formatere det.

Du kan markere flere adskilte områder hvis du holder Ctrl tasten nede og dobbeltklikker med venstre musetast på ordet (ordene):

Figur 6-1. Markeringseksempel