Kapitel 3. OpenOffice brugerfladen

Dette kapitel fortæller om opbygningen af brugerfladen (skærmbilledet) i OpenOffice og hvordan du tilpasser det til dine ønsker.

3.1. Elementer på skærmbilledet

Skærmbilledets udseende afhænger af, hvilket modul du arbejder med. Her ses det med et tekstdokument som det aktive dokument og med et HTML-dokument og to regnearksdokumenter åbne i baggrunden.

Figur 3-1. Skærm

Skærmbilledet ser anderledes ud hvis du vælger:

Nedenfor gennemgås de forskellige dele af skærmbilledet.

3.1.1. Menuerne

Øverst findes menulinjen :

Figur 3-2. Skærm menu

Menulinjen skifter afhængigt af hvilken type dokument du arbejder med, men her er en oversigt som gælder for tekstdokumenter. Der vil så være større eller mindre ændringer ved andre typer dokumenter.

  • Filer indeholder kommandoer til at oprette, åbne, gemme og udskrive dokumenter.

  • Rediger indeholder kommandoer til at redigere dokumentet.

  • Vis indeholder kommandoer til at tilpasse skærmbilledet.

  • Indsæt indeholder kommandoer til at indsætte specielle elementer i dokumentet, f.eks. sidetal, fodnoter, grafik osv.

  • Formater indeholder kommandoer til at formatere teksten, herunder typografier.

  • Funktioner indeholder kommandoer til stavekontrol, orddeling, synonymordbog, kapitel- og linjenummerering samt diverse indstillingsmuligheder.

  • Vindue indeholder kommandoer til at administrere skærmbilledet når du har flere dokumenter åbne. Til at skifte mellem dokumenterne er det lettere at bruge windows proceslinje.

  • Hjælp indeholder (mærkeligt nok) hjælpefunktionerne. Bemærk at hjælpen er på engelsk. Endvidere mulighed for registrering, samt oplysninger om OpenOffice.org.

3.1.2. Ikonlinjerne

Under menuerne kommer ikonlinjerne , som indeholder knapper til nogle af de funktioner, du kan nå med menuerne samt nogle flere.

Øverst er funktionslinjen , som er den samme uanset hvilken OpenOffice komponent du bruger.

Figur 3-3. Skærm funktions linie

Her findes bl.a. knapper til browsing, åbne, gemme og udskrive samt redigering.

Hyperlinklinjen er ikke synlig som standard (heller ikke på skærmbilledet ovenfor). Den bruges i HTML-dokumenter til at lave hyperlinks:

Figur 3-4. Hyperlink linie

Objektlinjen skifter udseende afhængigt af hvilket modul, du bruger. Når du bruger tekstbehandlingsmodulet ser den sådan ud som standard.

Figur 3-5. Objekt linje

Denne bruges til at formatere tegn og afsnit, herunder at vælge afsnitstypografi. Der hører specielle objektlinjer til f.eks. grafik, tabeller og punktopstilling.

I

Figur 3-6. Værktøjslinie

venstre side er værktøjslinjen (her er kun vist et lille udsnit). Denne skifter også afhængigt af modulet. De fleste teksbehandlingsprogrammer har mange værktøjslinjer, som kan vælges til og fra. I OpenOffice er der i stedet samlet mange funktioner i én værktøjsbjælke. De knapper, hvor der er en grøn pil indeholder underpunkter, som i nogle tilfælde kan trækkes ud som en flydende værktøjslinje . I denne håndbog bruges værktøjslinjen ikke ret meget.

Du kan vise/skjule ikonlinjerne med Vis/Ikonlinjer.

3.1.3. Linealen

Figur 3-7. Lineal

Linealen viser den vandrette position i cm. Du kan også bruge linealen til at lave indstillinger, f.eks. indrykning af afsnit, tabulatorstop og sætte højre og venstre margen.

Du kan vise/skjule linealen med Vis/Lineal.

3.1.4. Statuslinjen

Figur 3-8. Statuslinien

Statuslinjen viser forskellige oplysninger, f.eks. sidetal (her side 1 af i alt 1), målestok (her 108%) og om dokumentet er ændret siden sidst det blev gemt (vist med *).

Nogle af felterne er aktive, dvs. de reagerer på klik, dobbeltklik eller højreklik.

Du kan vise/skjule statuslinjen med Vis/Statuslinje.