Kapitel 12. Felter

Dette kapitel handler om at indsætte felter, dvs. tekststumper hvor Writer kontrollerer indholdet. Det er for eksempel sidetal, dato, krydshenvisninger.

12.1. Sidetal

I begge tilfælde vises tallene på en grå baggrund på skærmen (ikke på udskriften). Det betyder, at Writer kontrollerer indholdet, og tallene bliver automatisk tilpasset til den side de står på og det antal sider der er. Eksempel:

Figur 12-1. Sidetal

Tip : Sidetal indsættes bedst i sidehovedet eller sidefoden, da du så automatisk får det med på alle sider.