13.2. Navigere mellem teksten og fodnoten/slutnoten

Desværre står noten og henvisningen jo ikke samme sted, men der er indbygget funktioner i Writer som kompenserer for det (gælder både fodnoter og slutnoter):