17.5. Formatering af grafik med mus og objektlinje

Når du har klikket på et billede, så det er omgivet af grønne firkanter/kontrolhåndtag kan du manipulere med det. Objektlinjen skifter udseende til en særlig grafikobjektlinje :

Figur 17-7. Grafik objektlinie

17.5.1. Skalering af billedet

17.5.2. Placering af billedet

17.5.3. Ombrydning

Knapperne

Figur 17-9. Grafikombrydning

i objektlinjen indstiller ombrydningen til enten ingen ombrydning, sideombrydning eller gennemgående ombrydning.

17.5.4. Forankring

Knappen

Figur 17-10. Forankrin af grafik

i objektlinjen indstiller forankringen. Standarden er forankring til et afsnit, og det er som regel det bedste.