3.3. Generelt om betjening af OpenOffice

Som i de fleste moderne programmer er der flere måder at nå en bestemt funktion:

I denne håndbog er der de fleste steder nævnt mere end én mulighed, men ikke nødvendigvis alle mulighederne!