4.4. Import/eksport

Writer er født til at håndtere dokumenter (filer) i sit eget format (filerne får endelsen .SXW) og i HTML-format.

Du kan desuden importere dokumenter lavet med en lang række andre tekstbehandlingsprogrammer, bl.a. StarWriter og Microsoft Word. Disse indlæses på samme måde som dokumenter lavet med Writer; de bliver derefter automatisk konverteret til Writer formatet. Endvidere kan du indlæse f.eks. MS PowerPoint og diverse kendte billedformater.

Muligheden for eksport til andre tekstbehandlingsprogrammer er mere begrænset. Vælg Filer/Gem som. I fil-dialogen skal du under filtype finde det format, du ønsker:

Det er ikke sikkert at dokumentet bevarer sit udseende fuldstændigt når du importerer eller eksporterer. Det kan skyldes forskellige muligheder i de forskellige formater, men også at ikke alle dokumentformater er fuldstændigt dokumenterede, f.eks. Microsofts formater.