10.2. Oprette kapitelnummerering

For at oprette kapitelnummerering gør du sådan:

  1. Vælg Funktioner/Kapitelnummerering, fanebladet Nummerering.

  2. I listen Niveau klikkes på det overskriftsniveau du vil nummerere (1 til 10).

  3. I listen Nummer vælges nummereringstypen (tal, romertal, bogstaver osv.).

  4. I feltet Fuldstændig angives hvor mange niveauers numre, der skal med. Standarden er alle niveauer, men det kan du sætte ned.

  5. I felterne under Skilletegn vælges en tekst der skal stå før og efter nummeret.

  6. Når alle niveauer er nummereret klikkes OK.

Du behøver ikke nummerere alle de overskriftsniveauer, du bruger!

Her er vist et eksempel, hvor det er det første niveau, der er vist. Bemærk, at i højre side af dialogboksen kan du se, hvordan kapitelnummereringen kommer til at se ud i praksis.

Figur 10-1. Kapitelnummer dialog

Det færdige resultat bliver som vist her (den grå baggrund kommer ikke med på udskriften, den viser blot at det er Writer, som kontrollerer teksten).

Figur 10-2. Overskrifter skærm