12.3. Krydshenvisninger

Hvis du vil henvise til en bestemt side eller et bestemt kapitel har du det problem, at sidetallet eller kapitelnummeret kan ændre sig når du redigerer teksten. Derfor skal du ikke selv skrive tallet, men i stedet indsætte et såkaldt krydshenvisningsfelt .

Udgangspunktet er, at du vil henvise til noget tekst. Første skridt er at give denne tekst et navn:

  1. Marker teksten og vælg Indsæt/Krydshenvisning.

  2. Under Felttype vælges Definer reference.

  3. Under Navn indtastes et passende navn.

  4. Klik Indsæt og derefter Luk.

Teksten vises nu med grå baggrund på skærmen, og hvis du holder musemarkøren over teksten kommer der en lille gul boks, som viser navnet på referencen:

Figur 12-2. Krydshenvisnings eksempel

Næste skridt er så at indsætte referencen til teksten:

  1. Vælg Indsæt/Krydshenvisning.

  2. Under Felttype vælges Indsæt reference.

  3. Under Udvalg vælges navnet, du vil referere til.

  4. Under Format vælges om du vil henvise til Side (tal) eller Kapitel (nummer).

Referencen (dvs. sidetal eller kapitelnummer) vises nu med grå baggrund på skærmen, og hvis du holder musemarkøren over teksten kommer der en lille gul boks, som viser navnet på referencen:

Figur 12-3. Krydshenvisningseksempel

Sidetallet/kapitelnummeret bliver opdateret automatisk, når teksten ændres.

Tip : venstreklik hopper til det sted du henviser til.