Kapitel 21. Noter

Dette kapitel handler om, hvordan du kan indsætte noter i et dokument, som ikke kommer med i udskriften, men henvender sig til dig selv eller dem du samarbejder med om dokumentet.

21.1. Indsæt noter

En note er en tekst/kommentar, som (normalt) ikke kommer med i udskriften, men markeres på skærmen med en lille gul kasse. Noter er beregnet til at du kan skrive oplysninger til dig selv, som f.eks. Dette afsnit skal skrives om.

For at indsætte en note et sted I teksten gøres sådan:

Noten vises som en lille gul kasse:

Figur 21-1. Note i gul kasse

For at læse/redigere en note dobbeltklikkes på den gule kasse. Noten kommer frem på skærmen:

Figur 21-2. Notedialog

Du kan nu læse og redigere teksten. Med pilene kan du hoppe til den forrige/næste note.

Noter slettes ved at slette den gule kasse!