Kapitel 22. Oversigter

Nedenstående oversigt er lavet til StarOffice 5.2 og nogle genvejstaster stemmer ikke overens med OpenOffice 1.0.1 og andre er der ikke, jeg har foreløbig sat et % (minus) ved de taster der ikke fungerer i OpenOffice 1.0.1

22.1. Genvejstaster i OO 1.0.1 Writer

Her mangler tabel med genveje

Tabel 22-1. Genvejstaster

Kategori Genvejstast Funktion
Menupunkter Ctrl-O Filer/Åbn (Open)
  Ctrl-S Filer/Gem (Save)
  Ctrl-P Filer/Udskriv (Print)
  Ctrl-Z Rediger/Fortryd
  Ctrl-G Rediger/Søg og erstat %
  F5 Vis/Navigator
  Ctrl-F10 Vis/Kontroltegn
  Ctrl-F12 Indsæt/Tabel
  Ctrl-F2 Indsæt/Felt/Andre
  F11 Formater/Stylist
  F7 Funktioner/Stavekontrol/Kontroller
  Ctrl-F7 Funktioner/Synonymordbog %
  Skrive tekst Enter
Nyt afsnit Alt-Enter Nyt afsnit lige før/efter et spalteområde
  Skift-Enter Indsæt tvunget linjeskift
  Ctrl-Enter Indsæt tvunget sideskift
  Ctrl-Skift-Enter Indsæt tvunget spalteskift
Markere tekst Skift-Piletaster Marker tekst
  Ctrl-A Marker alt
Slette tekst Delete Slet forlæns
  Backspace Slet baglæns
  Ctrl-Delete Slet ord forlæns
  Ctrl-Backspace Slet ord baglæns
  Insert Skift mellem indsætning og overskrivning
Klippebordet Ctrl-X Klip til Windows klippebordet
  Ctrl-C Kopier til Windows klippebordet (Copy)
  Ctrl-V Sæt ind fra Windows klippebordet
Flytte markøren Piletaster Flyt markøren
  Ctrl-Pil højre/venstre Flyt markøren et helt ord
  Home Flyt markøren til linjens start
  End Flyt markøren til linjens slutning
  Ctrl-Home Flyt markøren til dokumentets start
  Ctrl-End Flyt markøren til dokumentes afslutning
  PageUp Flyt markøren en skærmfuld op
  PageDown Flyt markøren en skærmfuld ned
  Tab Flyt markøren til næste tabulatorstop
Flytte afsnit Ctrl-Pil op Flyt afsnit op
  Ctrl-Pil ned Flyt afsnit ned
Formatere tekst Ctrl-B Fed skrift
Ctrl-I Kursiv skrift  
  Ctrl-U Understreget skrift
  Ctrl-H Hævet skrift %
  Ctrl-T Sænket skrift %
Formatere afsnit Ctrl-L Venstrestillet afsnit (Left) %
  Ctrl-E Centreret afsnit %
  Ctrl-R Højrestillet afsnit (Right) %
  Ctrl-B Lige margener i begge sider %
  Ctrl-1 Enkelt linjeafstand (1)
  Ctrl-5 Halvanden linjeafstand (1,5)
  Ctrl-2 Dobbelt linjeafstand (2)
Punktopstilling F12 Nummerering til/fra
  Skift-F12 Punkttegn til/fra
  Backspace ved punkttegn Slet punkttegn men behold indrykning
  Enter ved punkttegn. Afbryd punktopstilling
  Tab ved punkttegn Niveau ned
  Shift-Tab ved punkttegn Niveau op
Typografier F11 Vis/skjul stylisten
  Ctrl-Skift-F11 Opdater typografi %
  Skift-F11 Ny typografi