Kapitel 10. Overskrifter og indholdsfortegnelse

Dette kapitel handler om, hvordan du automatisk kan nummerere overskrifterne i dit dokument (kapitelnummerering) og få lavet en indholdsfortegnelse.

10.1. Teori: Kapitelnummerering

Normalt inddeles store dokumenter i kapitler/hovedafsnit, underkapitler/underafsnit osv. Det foregår i Writer, som omtalt i Kapitel 9kapitel 8, ved at bruge typografierne Overskrift 1, Overskrift 2 osv.

Writer kan nummerere dine overskrifter automatisk og desuden tilføje en fast tekst før og efter nummeret, så du f.eks. får Kapitel 1, Kapitel 2 osv. Fordelen ved at lade Writer nummerere kapitlerne i stedet for at skrive kapitelnumrene selv er, at du kan slette, indsætte og ombytte kapitler uden at ødelægge nummereringen – den opdateres automatisk.

Nummereringen af underkapitler (f.eks. Overskrift 2) nulstilles når der kommer et nyt overordnet kapitel (f.eks. Overskrift 1). Det er almindeligt, at lade underkapitlerne være nummereret efter de overordnede kapitler. Dvs. hvis kapitlerne er nummereret 1, 2, 3 osv., så nummereres underkapitlerne i kapitel 2 f.eks. 2.1, 2.2, 2.3 osv.

De mest almindelige typer nummerering er