Kapitel 14. Punktopstilling/Nummerering

Dette kapitel handler om punktopstilling og Nummerering.

14.1. Simpel punktopstilling

En punktopstilling (liste) består af et antal afsnit markeret med punkter, som f.eks. herunder. Alternativt kan du lave en nummereret liste.