Kapitel 18. Tekstrammer

Dette kapitel handler om, hvordan du kan indsætte og bruge en tekstramme.

18.1. Indsætte en tekstramme

En tekstramme fungerer ligesom et stykke grafik, men i stedet for grafik indeholder en tekstramme noget tekst, som du kan indtaste som normal tekst.

Fremgangsmåden for at indsætte en tekstramme er sådan:

  1. Placer markøren det sted i dokumentet, tekstrammen skal være. Hvis du har noget tekst, som skal med, så marker det.

  2. Vælg Indsæt/Ramme.

  3. Vælg f.eks. størrelse på rammen i fanebladet Type, ialt er der 8 faneblade der kan vælges til formatering af en tekstramme.

  4. Klik på OK.