Kapitel 17. Grafik/billeder (rammer)

Dette kapitel handler om, hvordan du kan indsætte grafik/billeder (lavet i et andet program) i dit dokument.

17.1. Teori: Grafik/billeder og rammer

Grafik/billeder indsættes på tværs af den øvrige inddeling af siden i linjer, som vist på figuren herunder:

Figur 17-1. Grafik eksempel

Sådan en kasse kaldes en ramme .

Hvordan en ramme indgår i teksten afgøres af tre ting: Ombrydningen , forankringen og den relative placering .

17.1.1. Ombrydning

Ombrydningen bestemmer hvordan teksten løber rundt om rammen.

I starten af afsnittet ses en sideombrydning , hvor teksten løber ved siden af rammen. Et alternativ er parallel side-ombrydning , hvor teksten afbrydes af rammen og fortsætter på den anden side. I det viste tilfælde er teksten svær at læse, men hvis rammen er placeret mellem to spalter er det velegnet.

Figur 17-2. Grafik eksempel

Så et eksempel uden ombrydning ; afsnittet afbrydes og fortsætter først efter rammen.

Figur 17-3. Grafik eksempel

Så et eksempel med gennemgående ombrydning ; teksten fortsætter tværs igennem rammen. Her foran rammen; den kan også indstilles til at forløbe bag rammen.

Figur 17-4. Grafik eksempel

17.1.2. Forankring

En ramme vil altid hænge fast i noget. Det har især stor betydning, når du redigerer i teksten. I Writer er der fire mulige forankringer:

  • Forankring til et afsnit : Det betyder, at rammen flytter med et bestemt afsnit og placeres i forhold til det afsnit. Det er standardindstillingen og passer til de fleste tilfælde.

  • Forankring til et tegn : Det betyder tilsvarende, at rammen flytter med et bestemt tegn og placeres i forhold til det tegn. Det betyder i de fleste sammenhænge det samme som forankring til et afsnit, men kan gøre en forskel hvis du f.eks. deler et afsnit i to.

  • Forankring til en side : Det betyder, at rammen bliver på en bestemt side, og altså ikke flytter med teksten, når du redigerer den. Det er nyttigt i nogle tilfælde, hvis rammen ikke hænger direkte sammen med teksten og du ved hvor mange sider der er (f.eks. hvis du laver en fire siders folder).

  • Forankring som et tegn : Det betyder, at rammen indgår i teksten som ethvert andet tegn (sådan her:

    Figur 17-5. Grafik smil

    ) og altså indgår i den almindelige ombrydning i linjer, hvor rammen i de andre tilfælde kan strække sig over mange linjer.

17.1.3. Relativ placering

Rammen placeres relativt til (dvs. i forhold til) det, som det er forankret til.

  • Ved forankring til afsnit/tegn/side placeres den i forhold til afsnittet/tegnet/siden.

  • Ved forankring som tegn placeres den i forhold til basislinjen.

I eksemplet øverst er rammen placeret øverst til venstre i afsnittet. Tilsvarende kan den placeres til højre, centreret, i en vis afstand fra venstre osv.