11.2. Indstilling af sideformatering

Indstillingerne for sideformateringen fås med Formater/Side.

11.2.1. Sidens dimensioner

Fanebladet Side rummer de generelle indstillinger:

Den korrekte grafiske betegnelse er henholdsvis højformat eller tværformat.

11.2.2. Spalter

Under fanebladet Kolonner kan du inddele siden i spalter:

11.2.3. Sidehoved og sidefod

Under fanebladene Sidehoved og Sidefod indstilles størrelsen af sidehoved og sidefod. Boksene Aktiver sidehoved/sidefod skal afkrydses for at vise sidehoved/sidefod. (Det kan også gøres ved at vælge Indsæt/Sidehoved og Indsæt/Sidefod).

Sidehovedet og sidefoden er inddelt i tre sektioner vha. tabulatorer:

Figur 11-2. Sidehoved

Det anvendes sådan: Skriv venstre del, tast Tab, skriv midterdelen, tast Tab, skriv højre del.