Kapitel 11. Sideformatering

Dette kapitel handler om formatering af siden, dvs. margener, sidehoved osv.

11.1. Teori: Sider

Siden består af flere dele, som vist på figuren nedenfor.

Figur 11-1. Sideformat

Som standard gælder indstillinger for sideformatet for hele dokumentet. Hvis du vil have flere forskellige typer sider skal du bruge sidetypografier , som gennemgås i slutningen af kapitlet.