11.3. Sidetypografier

Normalt bliver alle sider formateret på samme måde. Hvis nogle sider, f.eks. forsiden, skal formateres anderledes skal du bruge sidetypografier . Her er nogle eksempler på brug af sidetypografier.

11.3.1. Eksempel: Særlig typografi på første side.

 1. Placer markøren på første side i dit dokument.

 2. Åbn stylisten og vælg sidetypografier, knappen

  Figur 11-3. Sidetypografier

  , hvis det ikke allerede er valgt.

 3. Dobbeltklik på typografien første side.

Efter den første side skiftes automatisk til standard sídetypografien.

Nu kan du formatere den første side anderledes end de andre, f.eks. uden sidehoved.

11.3.2. Eksempel: Enkelt liggende side (tværformat)

Hvis du har brug for at en af siderne ligger ned, for eksempel fordi den skal rumme en bred tabel, kan du gøre sådan:

 1. Placer markøren på en normal side.

 2. Åbn stylisten og vælg sidetypografier, knappen

  Figur 11-4. Sidetypografier

  , hvis det ikke allerede er valgt.

 3. Klik på knappen Ny typografi fra markeringen :

  Figur 11-5. Ny stylist

  .

 4. Indtast et passende navn, f.eks liggende side.

 5. Placer markøren før det sted der skal lægges ned.

 6. Vælg Indsæt/Manuelt sideskift mm....

 7. Vælg Sideskift og vælg liggende side som typografi.

 8. Placer markøren efter det sted, der skal lægges ned.

 9. Vælg Indsæt/Manuelt sideskift mm....

 10. Vælg Sideskift og vælg standard som typografi.

11.3.3. Generelt

Som eksemplerne viser er der to måder at skifte sidetypografi:

Indholdet af sidehoved og sidefod hører til sidetypografien, så alle sider med samme sidetypografi har samme indhold i sidehoved og sidefod.