Kapitel 15. Spalter/kolonner

Dette kapitel handler om, hvordan du kan opdele et område (dvs. et eller flere afsnit) i spalter (kolonner).

15.1. Oprette spalter

  1. Hvis du allerede har skrevet teksten skal den markeres først.

  2. Vælg Indsæt/Område og vælg fanebladet Kolonner.

  3. Vælg antal spalter enten ved at skrive tallet eller klikke på en af ikonerne.

Her er et eksempel på et område med tre spalter:

Figur 15-1. Eksempel på spalter

Bemærkning : Hvis området står først i dokumentet og du vil indsætte et afsnit før området gør du sådan: Flyt markøren til starten af området og tast Alt-Enter. Tilsvarende hvis området står til sidst i dokumentet.

Tip : Det er en fordel at vente til teksten er skrevet med at indføre spalter, da spalter er uoverskuelige på skærmen.