16.2. Manipulation med en tabel

Når markøren står i en tabel skifter objektlinjen til en særlig tabelobjektlinje :

Figur 16-1. Tabel på objekt linie

Du kan skifte tilbage til den sædvanlige objektlinje med knappen

Figur 16-2. Linieskift på objektlinien

. Tabelobjektlinjen indeholder en lang række kommandoer til at manipulere med tabellen. Du kan også manipulere med tabeller ved at vælge Tabel, Celle, Række eller Kolonne i kontekstmenuen (højreklik) eller i menuen Formater Her gennemgås kun tabelobjektlinjen.

16.2.1. Rækker og kolonner

16.2.2. Cellestørrelse

16.2.3. Celler

16.2.4. Slet tabel

Du kan slette en tabel ved at markere alle celler og derefter vælge slet række eller slet søjle.

Hvis du vil beholde teksten kan du istedet vælge Funktioner/Tekst<->Tabel.