Kapitel 7. Tegn og skrifttyper

Dette kapitel handler om at lave hård formatering på tegnniveau, hvor det handler om at vælge skrifttype, dvs. bestemme hvordan tegnet skal se ud. Blød formatering med tegntypografier gennemgås i Kapitel 9kapitel 8.

7.1. Teori: Tegn og skrifttyper

Det er nødvendigt at forstå nogle grundlæggende begreber indenfor skrifttyper (man ser tit det engelske ord font i stedet).

Som regel inddeles skrifttyper i familier, dvs. en samling af skrifttyper, som er variationer over den samme form. Tre eksempler på familier er:Indenfor en familie findes der så forskellige variationer:Ud over at bruge en bestemt skrifttype kan du bruge effekter som understregning, hævet skrift osv.

Utrolig mange laver den dødssynd at bruge fed og understregning samtidig for at fremhæve et eller flere ord.

Man bruger fed for at fremhæve et ord eller sætning, og det samme med understregning, men- ikke samtidig, man fremhæver ikke noget der er fremhævet.

Det er god tone indenfor layout ikke at bruge for mange forskellige skrifttyper i et dokument. Writer bruger som standard (i afsnitstypografierne) kun to: Times New Roman til brødtekst og Arial til overskrifter.