7.4. Tegnformatering generelt

Du får adgang til alle formateringsmulighederne ved at vælge Formater/Tegn. Der fremkommer en dialogboks med fem faneblade:

Figur 7-25. Tegnformat dialog

På fanebladet Skrifttype vælges skrifttypen, mens du kan vælge forskellige specielle effekter på fanebladet Skrifteffekt (f.eks. hævet skrift, ændret afstand mellem bogstaverne mm.).

Du kan også finde mange af formateringsmulighederne i kontekstmenuen (højreklik).