Kapitel 9. Typografier/Stylisten

Dette kapitel handler om blød formatering af tegn og afsnit ved hjælp af typografier. Begge typer gennemgås på én gang, da de er relaterede.

9.1. Teori: Hård og blød formatering; typografier

Her er et skærmbillede fra Writer:

Figur 9-1. (noget)Det fremgår, at der er to forskellige slags afsnit i denne tekst, og de er formateret på hver sin måde:

For at formatere teksten sådan kan du tage ét afsnit ad gangen og så bruge de formateringsredskaber som er omtalt i Kapitel 7kapitel 6 og Kapitel 87. Dette kaldes hård formatering og betyder at du skal:

Redskabet til at løse disse problemer hedder typografier ( styles på engelsk). En typografi er en navngivet kasse som rummer en formatering. For at formatere et afsnit på en bestemt måde skal du blot angive hvilken typografi du vil bruge. I ovenstående tilfælde kunne du have to typografier, som vi kunne kalde Overskrift 1 og Brødtekst.

Når du anvender typografier siger man, at du bruger blød formatering, fordi du formaterer på et højere niveau, hvor du ikke skal angive de hårde detaljer direkte.

Den type typografier som er omtalt ovenfor kaldes afsnitstypografier . En afsnitstypografi indeholder både afsnitsformatering og tegnformatering/skrifttyper.

Tilsvarende er der tegntypografier , som kun indeholder tegnformatering/skrifttyper. Tegntypografier bruges, når det ikke er et helt afsnit, der skal formateres.