Kapitel 5. Udskrivning

5.1. Start udskrivning

Du udskriver ved at vælge menupunktet Filer/Udskriv (tastatur: Ctrl-P). Herved åbnes en dialogboks, hvor du kan angive hvilke sider, der skal udskrives, antal eksemplarer osv.:

I feltet Udskriftsområde kan du vælge: