9.6. Ændre en typografi

Der er to måder at ændre indholdet af en typografi X. Den ene (og mest overskuelige) metode er:

 1. Åbn stylisten og klik på typografien X.

 2. Højreklik på stylisten og vælg Modificer.

 3. Lav så ændringerne på de relevante faneblade.

  Fanebladene er de samme som under Formater/Tegn og Formater/Afsnit. I tillæg er der fanebladet Administrer (se figuren nedenfor):

  • Navn er navnet på typografien (du kan ikke ændre navnet på de indbyggede typografier).

  • Næste typografi er en typografi, som automatisk bliver tildelt det næste afsnit, når du skifter afsnit ved at taste Enter. På figuren kan du se, at efter en Overskrift 1 følger automatisk en Brødtekst. Dette felt bruges kun i afsnitstypografier.

  • Kædet med angiver den typografi, som den aktuelle typografi bygger på. På figuren kan du se, at Overskrift 1 bygger på Overskrift. Dvs. at indholdet i typografien Overskrift også har betydning for typografien Overskrift 1; man siger at indholdet arves .

  • Rammen med overskriften Indeholder giver et resumé af formateringen i denne typografi. Du kan se, at Overskrift 1 indeholder skrifttypen Helmet i 32 punkter, fed, kursiv. Du kan ikke se, hvad der eventuelt er arvet fra typografien Overskrift.

Figur 9-9. Administrer stylist

Den anden metode til at ændre en typografi er:

 1. Lav de ændringer, som ønskes, til et afsnit hhv. en tekst der er formateret med typografien X med de sædvanlige redskaber.

 2. Placer markøren I afsnittet hhv. markér teksten.

 3. Åbn stylisten, klik på den relevante knap

  Figur 9-10. Tegn typografier

  eller

  Figur 9-11. Afsnitstypografier

  .

 4. Klik på knappen Opdater typografi :

  Figur 9-12. Opdater stylist

  (tastatur: Ctrl-Skift-F11).