12.2. Simple felttyper

  1. For at indsætte felter generelt skal du vælge Indsæt/Felt/Andre (tastatur Ctrl-F2).

  2. På fanebladet Dokument finder du et udvalg af simple felttyper.

  3. I listen Felttype kan du vælge en kategori, for eksempel Dato, Filnavn og Side.

  4. I listen Udvalg kan du derefter vælge en undertype, for eksempel Dato (fast) og Dato.

  5. I listen Format kan du til sidst vælge, hvordan feltet skal formateres.

  6. Klik Indsæt for at indsætte feltet og Luk for at lukke dialogen igen.

Feltet vises på en grå baggrund på skærmen (ikke på udskriften). Det betyder, at Writer kontrollerer indholdet, og opdaterer det hvis det er relevant.