14.2. Formatering af punktopstilling

Formatering af en punktopstilling klares med menupunktet Formater/Nummerering/Punkttegn.

Der er seks faneblade at vælge imellem: Punktegn, Nummereringstype, Disposition, Grafik, Placering og Indstillinger.

Fanebladet Indstillinger minder om det til at indstille kapitelnummereringen. Du kan definere for hvert enkelt niveau hvilken type nummerering eller punkttegn du ønsker.