15.2. Ændre spalteindstillinger

  1. Flyt markøren til området.

  2. Vælg så Formater/Kolonner, så kan antal spalter ændres.