6.4. Navigere i teksten

Du flytter rundt i teksten med tasterne:Du kan også bruge rulleskakten i højre side af skærmen.