7.2. Tegnformatering med objektlinjen og tastaturet

Dette eksempel viser de to grundlæggende måder at ændre skrifttype.

Eksempel 7-1. Fed skrift når teksten er skrevet

Hvis teksten er skrevet er fremgangsmåden sådan:

  1. Marker den tekst, som skal være fed.

  2. Vælg fed skrift ved at klikke på ikonen

    Figur 7-3. Fed skrift

    i objektlinjen eller taste Ctrl-B på tastaturet.Eksempel på skærmbillede:

Figur 7-4. Eksempel på fed skriftUndtagelse : Hvis det kun er et enkelt ord der skal skrives med fed er det nok at placere markøren i ordet (markering er ikke nødvendigt).

Eksempel 7-2. Fed skrift mens teksten skrives

Hvis teksten ikke er skrevet endnu kan du slå fed skrift til/fra mens du skriver. F.eks.:Dette er den letteste måde at bruge fed skrift, men virker bedst når du tilføjer tekst til slutningen af et afsnit.

Tip: I slutningen af et afsnit kan du altid taste højrepil for at vende tilbage til standardskrift.

7.2.1. Øvrige muligheder

På samme måde bruges følgende: