19.4. Orddeling

Du kan aktivere orddeling for et afsnit (Formater/Afsnit) eller en afsnitstypografi. Det gøres på fanebladet Tekstretning, hvor du under Orddeling skal afkrydse boksen Automatisk.

Når du har aktiveret orddeling kan programmet bedre undgå store hvide områder i teksten; det er især vigtigt hvis du har valgt lige margener.

Hvis Writer deler et ord forkert kan du selv angive et delepunkt: Tast Ctrl-Minus. Delepunktet bliver vist i gråt og kommer kun med på udskriften, hvis ordet faktisk bliver delt der. Et eksempel:

Figur 19-3. Eksempel på orddeling